Dit deel op mijn site is speciaal gemaakt om jullie te informeren wat mijn extra taak binnen Thebe team Gilze Alphen is.
Ik ben wijkziekenverzorgende en tevens ergocoach, dat wil zeggen dat ik mijn collega's coach met alles wat met
tillen te maken heeft in de breedste zin van het woord.
Mijn werkplek en die van mijn collega's is in het huis van de zorgvrager.
Elke werknemer heeft te maken met de
ARBO-wet en de regels die Thebe vanuit de arbowet daaraan verbonden heeft. Dit kunt U lezen in de folder "tillen met beleid".
Ook U, als zorgvrager, krijgt hier mee te maken als U een
zorgovereenkomst (zie zorgdossiŽr) hebt met Thebe Thuiszorg en dan heeft ook U verplichtingen.
Ik ondersteun mijn collega's bij het naleven van het
tilbeleid.(zie folder tillen met beleid)
Daarvoor blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en informeer mijn collega's.
Instrueer nieuwe hulpmiddelen en oefen het omgaan met deze hulpmiddelen.
Onder de knop collega kun je zoal lezen hoe ik dit doe.
Inmiddels heeft iedere kern verzorging en vepleging binnen thebe een ergocoach.
Wat kan ik voor U als zorgvrager en mantelzorger betekenen:
Ik kan samen met U en Uw zorgcoŲrdinator zoeken naar een geschikte oplossing bij een tilprobleem.
Ik kan zorgvrager en of mantelzorger instrueren hoe met een hulpmiddel om te gaan.
Ik kan advies geven omtrend onderhoud en aanvraag hulpmiddel.
Via mantelzorgondersteuner, het senioren consultatiebureau, e-mail of via zorgcentrale kan men contact zoeken
Ook als u niet in zorg bent kunt U een aanvraag doen via uw huisarts of via de zorgcentrale voor een
AIV bezoek.
AIV staat voor Advies Instructie en Voorlichting .
PatiŽnten en naaste hebben recht op informatie en worden daardoor in staat gesteld om beslissingen en keuzes te maken omtrent zijn zorg.
Bovendien heeft eenieder recht op advies van een ergotherapeut (10 uur per jaar) als de aanvraag te complex of te groots is kan deze, met een verwijsformulier van de huisarts, ingeschakeld worden.
Volgens onderzoek dat door onderzoeksburo Nivel is gedaan, is gebleken dat zorgvragers en hun mantelzorgers te weinig op de hoogte zijn van bestaande hulpmiddelen of niet weten welk hulpmiddel het geschikst is..
Klik hieronder voor het volledig bericht.

Een mantelzorger raakt de weg kwijt in hulpmiddelenwereld.