Tilprotocol
Tilprotocol
Een tilprotocol is het systematisch vastleggen van de bij de klant gehanteerde wijze van tillen en verplaatsen met als doel dat de klant door verschillende zorgverleners op uniforme wijze verzorgd word.
Dit heeft als voordeel dat de klant weet hoe hij verplaatst gaat worden en hoe hij daarbij mee kan werken.

Het tilprotocol maakt deel uit van het zorgdossier en is een onderdeel van de planning werkwijze en word ingevuld door de zorgcoŲrdinator.

Alle handelingen waarbij sprake is van tillen of verplaatsen worden geregistreerd.
Handelingen die te maken hebben met statische belasting (een belastende werkhouding) worden niet specifiek beschreven in tilprotocol maar beschreven in de planning werkwijze wanneer dit nodig is.
Een uitzondering hierop is het zwachtelen van de benen en aan en uit trekken van kousen.

We gaan bij een startgesprek een arbocheck doen m.b.v. een checklist die naar de praktijkregels is opgesteld en geven uitleg over arbeidsvoorwaarden en tilbeleid Thebe
Ook met bestaande cliŽnten, die achteruit gaan, gesprekken voeren op het juiste moment over hulpmiddelen, bewust voortijdig inlichten over mogelijke hulpmiddelen zorgt ervoor dat ze kunnen wennen aan het idee en komen veranderingen niet zo koud op hun dak vallen.
Als er dan actie ondernomen moet worden vullen we samen met de cliŽnt een actieblok in. Dit
actieblok kan ook gebruikt worden bij valpreventie.
Om
protocol te bekijken klik hiernaast.
Om
protocol te maken klik op        volgende