Taakomschrijving ergocoach

     Signaleren
      Oplossingsrichtingen uitwerken
      Gezond gedrag stimuleren
      Borgen

Taak
·  Consultfunctie/aanspreekpunt
    -Naar het team toe.
    -naar de klant / mantelzorgers toe.
    -Bij transfers
    -Bij vergoedingen.
    -Inzet hulpmiddelen
    -Naar gemeente, fysio- en ergotherapeut en dagbehandeling
    -Naar leden vakgroep.
    -In de toekomst mogelijke taakuitbreiding voor teams VZ en HZ
·  Signaleren van knelpunten.
·  Nieuwe ontwikkelingen volgen en uitdragen in team.
·  Bewaken van uitvoeren tilbeleid
·  Waarnemen collega’s vakgroep tijdens hun afwezigheid.
·  Inventariseren en analyseren.