Workshop voor
mantelzorgers en vrijwilligers
Workshop voor mantelzorgers en vrijwilligers
Voorstellen wie ben ik en wat doe ik
Werken volgens de groene praktijkregels
Statische houding ook zwaar
Welke belemmeringen kunnen er zijn bij opstaan en lopen
Welke oplossingen kunnen er zijn
Zelf meedenken
De juiste vologorde van benaderen
Even discussieren met elkaar
Waar let je op om gezond te helpen
Dus ook oefenen
Keurig de handen op de schouders en niet aan de hal
Hoe zou jij het doen?
Geen draaiende beweging tijdens tillen
Hoe was het ook alweer?
Geen situatie hetzelfde
11 Oktober 2011, workshop over hulp bieden bij opstaan uit stoel en ondersteunen bij lopen. Gemotiveerde gasten werden uitgenodigd tot zelf meedenken. De nadruk werd gelegd op haptonomisch benaderen en kijken wat de zorgvrager nog zelf kan met aanwijzingen. Wat is er nodig om goed op te kunnen staan en te gaan lopen? Hoe kan de zorgvrager optimale medewerking geven bij het maken van de transfers en daardoor de zorgzwaarte voor de zorgverlener verminderen.