Cursus tillen voor mantelzorgers
Cursus tillen voor  mantelzorgers
Hoe ging dat ook weer?
Zit dat prettig onder de armen?
Zelf ervaren hoe het voelt om in e lift te hangen.
Omhoog brengen van de lift.
Vastmaken van de clips aan het kanteljuk.
Hoe werkt de afstandbediening?
Dan nu omhoog brengen van de lift.
Pootjes lift spreiden om goed aan te rijden aan de stoel.
Het gaat goed.
Demonstratie op-sta hulpmiddel.
Ga maar staan op de BEA.
Het oefenen met de hulpmiddelen en opstaan uit stoel.
Volgende pagina