·  Werken volgens tilprotocol en het naleven van tilbeleid van Thebe.
Door stimuleren, interactie, preventie een gezond gedrag stimuleren en zorg     dragen een “groen”team te worden.

·  Bewaken van uitvoeren tilbeleid. (eenduidige werkwijze, stimuleren/motiveren)

·  Het borgen van kennis, kunde en vaardigheden m.b.t. tillen in de breedste zin van het woord. (Denk aan transfers, statische, dynamische en psychische belasting, hulpmiddelen en vergoedingen.

·  Werken volgens het tilprotocol en het naleven van tilbeleid van                                                               Thebe (groene praktijkregels.)

·  Bewust maken van eigen handelen.

·  Het voorkomen van klachten.

·  Signaleren van knelpunten.  
                                                                                                                             -Tijdens klantbespreking.(interventies via VVB principe     
              (voorkom, vervang en beheers.)
         -Van medewerkers via inventarisatie en tijdens of na tilcursussen.
         -Van klanten tijdens verzorging/startgesprek.

·  Nieuwe ontwikkelingen volgen en uitdragen team. (Eventueel instrueren.)

·   Waarnemen collega,s vakgroep tijdens hun afwezigheid.     
Doelstelling