Voor collega's
Voor collega's
Wat doe ik zoal
Maart 2002 is me door Marcel Brekelmans gevraagd tilaandachtsvelder te worden en zijn we met een team van 9 personen gestart en aangestuurd door Nanci Hakkens.
Samen hebben we doel en taakomschrijving gemaakt en vandaar uit bekeken wat er voor nodig is om daadwerkelijk te kunnen starten. Dit met
tips over tilliften van de firma ARJO (die bij ons in de uitleen zijn) terug naar team gekoppeld.
Nanci is op zoek gegaan naar een geschikte cursus en deze is gevolgd bij
CORPUS.
Verder bezoek ik beurzen, workshops, natuurlijk de ergocoachdag (zie verslag) en vraag informatie over nieuwe hulpmiddelen aan de firma.
Om te weten welke knelpunten er lagen, hebben we elke collega gevraagd een inventarisatielijst in te vullen, dit gaf houvast en zo kon ik prioriteiten stellen om verder te gaan werken en een jaarplan te maken, voor mijn eigen team.
Ik heb op verschillende manieren informatie verstrekt door middel van presentaties:
tilbeleid Thebe,"steun de steunkous", tilprotocol, normen tilbelasting, zorgweigerings-procedure, zitten en opstaan en de hulpmiddelen die in de uitleen zijn. Instructies van (nieuwe) hulpmiddelen, verantwoord tillen. Informatie door poster, infomap wc krantjes, folders,enz.
Je vind onder
sites handige websites over hulpmiddelen en tevens een verwijzing naar sites over arbeidsomstandigheden, kennis en onderzoeksbureau's.