weerstand en agressie
weerstand en agressie
Weerstand en agressie in de zorg
Als een zorgvrager niet meer kan opstaan, kun je hem helpen.
Als het te zwaar wordt gebruik je een hulpmiddel.
Maar wat doe je als iemand wel op kān staan, maar het simpelweg weigert?
Of als hij tegenwerkt, zich overal aan vastklampt of zelfs agressief wordt?
Weerstand is een emotionele en natuurlijke reactie, of zoals iemand het ooit zei; "mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden."
Weerstand vergroot de fysieke belasting.
In wc krantje nummer 6 vind je tips over omgaan met weerstand.

Agressief gedrag is gedrag waarin de zorgvrager met verbale of fysieke intimidatie tracht de zorgvrager iets te laten doen of zeggen wat deze eigenlijk niet wil of kan doen, en waarmee de integriteit en de veiligheid van de zorgverlener wordt geschaad.
Onder agressie wordt verstaan schelden,duwen en verwonden, vandalisme,sexuele intimidatie, pesten en discriminatie.
Effectief omgaan met agressie, hoe doe je dat?
Vind informatie onder de knoppen rechts.
Tevens voor Thebe medewerkers, geef als zoekopdracht agressie in DKS en vind informatie over beleid van Thebe hierin zoals inschakelen vertrouwenspersoon enhet stappenplan dat ondernomen moet worden.
Veel informatie over omgaan met agressie op de site van de ergocoaches.
Zie onderstaande link:
http://www.ergocoaches.nl/agressie.html